1.2.2017 konsultaatio 6: Ohjaamon asiakaskriteerit, asiakasohjaus ja työntekijöiden väliset roolit

Konsultaatiossa tutkittiin Ohjaamo Vantaan työntekijöiden rooleja, työnkuvia ja suhdetta asiakastyöhön. Tavoitteena oli selvittää asiakasprosesseja, työntekijöiden välistä työnjakoa ja näihin liittyviä vahvuuksia sekä kehittämisen kohteita.

Aamupäivä aloitettiin heittämällä TESSU-noppaa ja vastaamalla sen mukaan kysymyksiin omasta Ohjaamo-työstä.

Tämän jälkeen aloitettiin verkostotutkatyöskentely, jossa jokainen osallistuja merkitsi TESSU-verkostotutkalle oman nimensä siihen kohtaan, johon itsensä sijoittaa suhteessa asiakkaaseen ja työkenttään. Jokainen kertoi myös perustelunsa merkinnälle, ja nimen yhteyteen merkittiin, minkä verran työntekijä toimii Ohjaamon asiakastyössä. Verkostotutkasta tehdyistä havainnoista käytiin yhteistä keskustelua ja pohdittiin Ohjaamon kehittämistä siten, että kaikki asiakkaat saisivat oikeanlaista palvelua.

Havaintoina nostettiin esiin huomioita ja kehittämisajatuksia koulutus-sektorin vahvistamisesta, laajan kentän hallitsemisesta ja holistisesta työotteesta, Ohjaamon tuesta vahvempaa tukea tarvitseville asiakkaille sekä asiakaspolusta. Kehitettäviksi asioiksi valittiin Ohjaamojen työntekijöiden työnkuvien päivitys, selkeyttäminen ja osaamisen jakaminen muille. Tämä valittiin seuraavan konsultaation teemaksi (3.3.2017).

Tässä työskentelyssä osallistujat pitivät tärkeänä kuulla toistensa ajatuksia omasta työnkuvasta, roolista ja suhteesta asiakastyöhön. Verkostotutka todettiin toimivaksi työvälineeksi. Tapaamisessa oli mukana myös OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projektin asiantuntija Soili Rinne.

 

<< Palaa Ohjaamo Vantaan valmennusprosessiin