12.5.2017 konsultaatio 8: Ohjaamon Vantaan asiakasohjauksen prosessi

Konsultaatiossa muodostettiin Ohjaamo Vantaan asiakasohjauksen eli uuden neuvonnan prosessia. Tavoitteena oli sopia toimintamalleista, säännöistä ja työtavoista asiakasohjauksen eri vaiheissa. Työskentelyn taustaksi oli Ohjaamon työntekijöiltä koottu keskustelua ja päätöksiä vaativat asiat. Asiakasohjausta tarkasteltiin näiden asioiden pohjalta tehdyn taulukon avulla. Aamupäivän aikana työstettiin yhdessä keskustellen taulukkoa niin pitkälle, kuin sovitussa ajassa ehdittiin. Taulukossa esitettiin mm. mitä asiakkaan kohtaamisen ja ohjauksen eri vaiheissa tehdään, kenen vastuulla asiat ovat sekä, miten asiakkaan osallisuus eri tilanteissa näkyy.

Työskentelyssä tuli esiin toive toiminnan tehostamisesta, hyvästä asiakaspalvelusta sekä nopeista ja tehokkaista asiakkuuksista. Ohjaamossa on sovittu, että uuden asiakkaan tullessa Ohjaamoon, hänet ottaa vastaan vahtimestari ja kolme neuvontavuorolaista. Neuvonnan (noin 20-30 minuuttia) jälkeen asiakkaalle varataan tarvittaessa aika toiselle asiantuntijalle tai ohjataan rekryyn/boostiin. Lisäksi on sovittu ajanvarauskäyntien maksimimäärästä ja pohdittu, mihin asiakas ohjataan sen jälkeen. Keskustelussa TESSU-valmentajat nostivat esille ja rohkaisivat hyödyntämään monialaista työskentelyä eri tavoin, kuten työpareina, konsultaationa tai solmuna. Lisäksi valmentajat esittivät kysymyksiä liittyen asiakkaan osallisuuteen ja ohjauksellisiin työtapoihin.

Valmennuksen lopussa sovittiin syksyn 2017 valmennuksista ja havainnointityöskentelystä.

 

<< Palaa Ohjaamo Vantaan valmennusprosessiin