Kohtaamo kehittää myös verkko-ohjausta

Verkko-ohjauksen kehittäminen liittyy nuorisotakuun kärkihankkeen toteuttamiseen, työurien pidentämiseen, koulutuksen ja työn siirtymävaiheiden nopeuttamiseen ja sujuvoittamiseen sekä julkisten palvelujen digitalisointiin. Verkko-ohjausalusta toimii kaikkien TNO -palveluita tarjoavien toimijoiden yhteisenä avoimena asiakaspalvelun verkkotyökaluna sekä palvelujen seurannan, arvioinnin ja kehittämisen välineenä.

Tavoitteena vuorovaikutteinen työskentelyalusta

Verkko-ohjauksen kehittämisessä alkuvaiheen pääpaino on ammatinvalinta- ja uraohjauksessa ja koulutusneuvonnassa. Tämä näkyy tietosisältöjen kokonaisuuksissa ja siinä, missä asioissa neuvontaa ja ohjausta on saatavilla.

Ohjauksen verkkopalvelusta luodaan asiakkaan ja ohjaajien välinen vuorovaikutteinen työskentelyalusta. Se tarjoaa osan työkaluista käyttäjilleen mahdollisimman matalalla kynnyksellä, eli esim. kysymyksiä voi esittää tai vastata tehtäviin nimettömänä. Osa työkaluista on käytössä vain kirjautuneille käyttäjille mahdollistaen ohjausprosessin syventämisen ja monialaisen ohjauksen. Verkkopalvelusta pyritään tekemään mahdollisimman joustavaa ja tulevaisuudessa ohjausta voidaan tarjota myös käyttäjien muiden elämänalueiden osalta.

Valmistuttuaan verkkopalvelu pitää sisällään työvälineet monialaiseen ja kaikkikanavaiseen yhteistyöhön. Ensimmäisessä vaiheessa pääpaino on siinä, että saamme tarvittavat ratkaisut rakennettua asiakkaan kohtaamiseen ja moniammatillisen ohjausprosessin aloittamiseen verkossa. Aluksi yhteys perustuu tekstipohjaisuuteen, mutta muitakin kanavia ja asiointitapoja vuorovaikutukseen on tarkoitus lanseerata käyttöön nopeasti. 

Palaute ohjaa kehittämistä

Työryhmä on eri vaiheissa mahdollistanut nuorten osallistumisen kehitystyöhön järjestämällä säännöllisesti erilaisia ideointi- ja testaamismahdollisuuksia. 

Nuorilta keräämämme palautteen mukaan he tarvitsevat tietoa, neuvontaa ja ohjausta liittyen työhön ja työllistymiseen, opiskelu- ja uravalintoihin sekä tulevaisuutensa suunnittelemiseen. Toinen käyttäjäryhmämme, ne ammattilaiset jotka voisivat hyödyntää verkkoa ohjauksessa, tuovat omat tarpeensa ja ideansa verkko-ohjaukseen. Näiden tarpeiden ja toiveiden yhteensovittaminen on ollut verkko-ohjauksen työryhmän keskiössä alusta lähtien.

Työn tuloksena olemme saaneet valmiiksi ensimmäisen konseptimme, jonka pohjalta luotiin klikkailtava prototyyppi. Tämän avulla olemme selvittäneet nuorten kanssa, miten konseptimme toimii ja mitä puutteita siinä on. 

Tämän lisäksi olemme parhaillaan testaamassa konseptin toimivuutta ohjaustyön ammattilaisten kanssa ja hyödynnämme myös näitä havaintoja kehitystyössä. Kehitystyö jatkuu ja tavoitteena on, että ensimmäinen versio palvelusta on käytettävissä jo vuoden 2018 aikana.