Monialainen yhteistyö

 

Yhteinen näkemys työstä Ohjaamossa:

 • Miten olemme määritelleet työmme yhteiset tavoitteet?
 • Miten olemme varmistaneet, että meillä on riittävästi yhteistä aikaa työntekijöiden kesken?
 • Mistä yhteisistä pelisäännöistä on sovittu?
 • Miten varmistamme, että työskentelemme yhteisten tavoitteiden mukaisesti?
 • Miten monialainen ohjaus näkyy asiakkaan saamissa palveluissa?
 • Miten varmistamme riittävän ajan monipuoliseen asiakastilanteiden arviointiin?
 • Miten huolehdimme, että asiakkaamme ymmärtää käytetyn kielen ja käsitteet? (johonkin muuhun teemaan?)
 • Mitä asiakastietoa kootaan ja miten? Mitä tietoa jaetaan, miten ja kenelle?

Asiantuntijuus ja osaaminen:

 • Millaista ohjausosaamista Ohjaamossa tarvitaan?
 • Miten varmistamme, että tunnemme toistemme asiantuntijuuden ja osaamisen?
 • Miten opimme toinen toisiltamme?
 • Mitä asiantuntijuutta meidän Ohjaamossamme on ja mitä puuttuu?
 • Miten varmistamme, että kaikkien asiantuntemusta hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti?
 • Miten eri alojen normit ja säädökset vaikuttavat yhteistyöhömme? Miten jaamme toisillemme tietoa näistä?
   

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot:

 • Miten huolehdimme avoimesta keskustelukulttuurista?
 • Miten vahvistamme keskinäistä luottamustamme?
 • Miten kehitämme tiimityötaitojamme?
 • Miten vahvistamme arvostavaa työkulttuuria?
   

Asiakaslähtöisyys:

 • Mitä asiakaslähtöisyys Ohjaamossamme tarkoittaa?
 • Mitä asiakkaan osallisuus Ohjaamossamme tarkoittaa?
   

Johtaminen ja koordinointi

 • Miten Ohjaamon toimintaa koordinoidaan?
 • Millaisia rooleja Ohjaamon työntekijöillä on? Miten olemme sopineet työnjaosta?
 • Miten Ohjaamon arkea johdetaan?
 • Miten varmistamme, että yksintyöskentely ja tiimityö ovat tasapainossa keskenään?
 • Miten huolehdimme työhyvinvoinnista Ohjaamossa?