Neuvonta ja ohjaus


Yhteinen ohjausajattelu

 • Miten Ohjaamon arvot näkyvät ohjauksessa?
 • Mitä ohjaus tarkoittaa Ohjaamossamme? Miten se näkyy käytännössä?
   

Asiakaslähtöinen ohjaus

 • Miten asiakaslähtöisyys näkyy toiminnassamme?
 • Mitä olemme sopineet asiakkaan kohtaamisesta? Miten tämä näkyy käytännössä?
 • Minkälaisia vaiheita asiakkaan palvelupolulla on?
 • Miten varmistamme sen, että asiakas pääsee asiassaan eteenpäin?
 • Miten vahvistamme asiakkaan omaa toimijuutta?
   

Neuvonta- ja ohjausosaaminen

 • Miten varmistamme, että Ohjaamossamme on ajankohtaista koulutus- ja työelämätietoa?
 • Mitä uraohjaus tarkoittaa Ohjaamossamme?
 • Millaista vuorovaikutusosaamista tarvitaan asiakastyössä?
 • Miten kehitämme Ohjaamo-toimijoiden ohjaus- ja neuvontaosaamista?
 • Miten varmistamme, että asiakas ymmärtää käyttämämme kielen ja käsitteet?
   

Minä ohjaajana Ohjaamossa

 • Millainen ohjaaja olen?
 • Mikä ohjauksessa on mielestäni helppoa? Mikä on haastavaa?
 • Millaisia työtapoja käytän ohjaustyössäni?
 • Mikä minua motivoi ohjaustyössä?
 • Minkälaisia kehittymishaasteita minulla on ohjaustyössäni Ohjaamossa?

Lisämateriaalia

Uraohjaus Ohjaamoissa -webinaarit
webinaari 1 | webinaari 2

Pienryhmäohjaus ohjauksen työmuotona -videoluento