Palvelu

 

Palvelujen kehittäminen

 • Mitä Ohjaamon suositusten mukaisia palveluja tarjoamme?
 • Millaisia asiakasryhmiä olemme tunnistaneet?
 • Miten palvelut vastaavat erilaisten asiakkaiden tarpeisiin?
 • Miten toteutamme ohjauspalveluja (henkilökohtainen ohjaus, ryhmä- tai pienryhmäohjaus, omaehtoinen ohjaus)?
 • Miten asiakas on mukana palvelujen kehittämisessä ja arvioinnissa?
 • Millaista seurantatietoa keräämme asiakkaista palvelun päätyttyä? Miten hyödynnämme sitä palvelujen kehittämisessä?
   

Palvelun tunnettuus ja saavutettavuus
 

 • Mistä nuoret saavat tietoa Ohjaamo-palveluista?
 • Millainen mielikuva asiakkailla on ohjaamostamme? Millaista mielikuvaa haluamme välittää ja miten?
 • Miten Ohjaamon sijainti ja tilat tukevat toimintaamme?
 • Miten edistän omalla toiminnallani Ohjaamo-palvelujen tunnettuutta?
 • Miten Ohjaamo-verkosto ja yhteistyökumppanit tukevat Ohjaamo-palvelujen tunnettuutta?
 • Miten osallistamme nuoria palvelun markkinointiin ja sen suunnitteluun?
 • Miten nuoret saadaan palvelun piiriin?