""

Kohti aitoa monialaista yhteistyö- ja 

ohjausosaamista 

 

TESSU2-projekti on käynnissä!

Projektissa pureudutaan yhteiseen osaamiseen Ohjaamoissa.

TESSU2-valmennukset auttavat Ohjaamoa:  

  • kehittämään aitoa monialaista yhteistyö- ja ohjausosaamista

  • rakentamaan monialaista yhteistä osaamispääomaa

  • kehittämään ja arvioimaan yhdessä omaa toimintaansa suunnitelmallisesti ja toisilta oppien

  • näkemään, millaista yhteistä osaamista Ohjaamolla tulee olla, ja kuinka osaamista hankitaan.

TESSU2 – Aitoon monialaiseen yhteistyö- ja ohjausosaamiseen Ohjaamoissa -projekti toteutetaan 1.4.2019–31.12.2021.

Ota yhteyttä / Ta kontakt:

Auli Sesay
Projektipäällikkö
040 594 1476
auli.sesay@jamk.fi

Ruotsinkielinen valmennus:

Satu Laitila
Sakkunnig
040 929 1968
satu.laitila@abo.fi

TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta -projekti 2015–2019

TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta -projekti tarjosi Ohjaamoille räätälöityjä konsultointeja ja valmennuksia, joilla vahvistettiin Ohjaamojen palvelukykyä, yhteistyöosaamista ja moniammatillisia toimintatapoja. Valmennukset suunnattiin Ohjaamojen henkilöstölle ja taustaorganisaatioiden johdolle. TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta -projekti toteutettiin 1.10.2015–31.3.2019. 

>> Tutustu Ohjaamojen valmennuksiin!

>> Katso TESSU-esittelyanimaatio

>> Tutustu myös / bekanta dig också med: Monialainen Ohjaamotyö -väline

Monialainen Ohjaamotyö -välineen pääsisällöt, 1. Monialainen yhteistyö, 2. Ohjaus ja neuvonta, 3. Verkostoyhteistyö, 4. Palvelu

Apunanne monialaisen yhteistyöosaamisen vahvistamisessa!

 

 

 

 

>> TESSU-vuosikatsaukset 2015–2018 kuvaavat projektin toimintaa ja välineitä (ISSUU)
>> Nätverkar för ungdomarnas bästa (12/2017) i CLL nyhetsbrev!
>>TESSU on Ohjaamoja varten -valmennusmainos (pdf) 
>> TESSU-projektien työntekijöitä esittelyssä blogissamme.

Rahoitus ja toteuttajat

Rahoitus molemmille TESSU-projekteille on saatu Osuva ohjaus -kokonaisuudesta, joka on osa opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista Osuvaa osaamista -ESR-toimenpidekokonaisuutta.

Toteuttajina TESSU- ja TESSU2-projekteissa ovat olleet JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu, HAMK ammatillinen opettajankorkeakoulu sekä Åbo Akademi. 

 

TESSU somessa:

Twitter-logo   Facebook-logo 

Youtube-logo    Instagram-logo

 

Yhteistyössä mukana:

OSMO-projektin logo

Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti

Koordinaatin logo

Osaamiskeskus Koordinaatti

Tampereen kesäyliopiston logo

OHTO – Ohjauksen tehostaminen Opintopolku.fi-palvelua
hyödyntämällä -projekti

URAA-hankkeen logo
URAA! – Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa -hanke

Kohtaamo-hanke