TESSU2

TESSU-valmennukset ja -tuki Ohjaamoille 

Ohjaamossa työskentelee monia eri ammattilaisia. Työ ja asiakkaat ovat kuitenkin kaikille heille yhteisiä. Uudenlaisen, yhteisen toimintakulttuurin rakentaminen on prosessi, joka vaatii yhteistä keskustelua, aikaa sekä toimintatapojen työstämistä. TESSU voi toimia Ohjaamon peilinä ja auttaa kehitettävien kohteiden ja yhteistyön haasteiden tunnistamisessa. Hyvässäkin vauhdissa olevaa monialaista yhteistyötä voi aina kehittää.

TESSU-valmennuksissa Ohjaamo saa työvälineitä yhdessä tekemiseen ja yhteisen työn kehittämiseen. Valmennukset suunnitellaan yhdessä Ohjaamon kanssa. TESSU-valmennuksia toteutetaan myös ruotsin kielellä. Prosessi käynnistyy aina tarvekartoitushaastattelulla, jossa tutustutaan Ohjaamon toimintaan ja selvitetään monialaisen yhteistyön tuen tarpeita. Tavallisesti TESSU-valmennus on toteutettu vähintään kolmen (3) valmennuskerran kokonaisuutena. Ohjaamon kaikkien toimijoiden sitoutuminen ja riittävän yhteisen ajan varaaminen vahvistaa valmennusprosessin tuloksia. 

TESSU-valmennusprosessi

Lähtötilanne: Ohjaamossa työskennellään yksin tai rinnakkain

alaspäin osoittava vihreä nuoli

  • 3–6 toiminnallista valmennuskertaa kuukauden välein (3–4 h)
  • räätälöity ohjaamokohtainen ohjelma
  • erilaiset kehittämisen välineet mm. TESSU-monialaisuusmittari, -verkostotutka ja -osaamiskartta
  • havainnointikäynnit
  • itsearvioinnin ja osaamisen kehittämisen tuki

 

Toivottu tulos: Ohjaamossa työskennellään monialaisesti itseohjautuvana, toimintaansa kehittävänä ja toisiltaan oppivana tiiminä 

 

 

Päättyneet, käynnissä olevat ja tulevat TESSU2-valmennukset kartalla

Ota yhteyttä:

Auli Sesay
Projektipäällikkö
040 594 1476
auli.sesay@jamk.fi

TESSU somessa:

Twitter-logo   Facebook-logo 

Youtube-logo    Instagram-logo

 

Ohjaamo Kouvola

Документы