EU-rahalla rakennetaan tulevaisuutta - Ohjaamot osa Invest EU-kampanjaa

Euroopan komissio on käynnistänyt Suomessa Invest EU -kampanjan, jonka tavoitteena on kertoa EU-investointien vaikutuksista. Suomen lisäksi kampanja käynnistyi samaan aikaan 13 muussa jäsenmaassa. Kampanjan aikana esitellään erilaisia hankkeita, joita EU on investoinneilla vauhdittanut. Esille nostetaan myös ihmisiä hankkeiden takana. Taloudellisen kasvun ja työpaikkojen luominen ovat Jean-Claude Junckerin komission asettamia kärkitavoitteita.

”Haluamme tällä kampanjalla tuoda esiin EU-rahoitusta saaneita ihmisiä ja yrityksiä. Toivomme, että kampanja herättää keskustelua, lisää tietoa EU:sta ja ennen kaikkea rohkaisee suomalaisia käyttämään hyväkseen EU-rahoitusmahdollisuuksia”, kertoo Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö Sari Artjoki kampanjan tavoitteista.

Suomessa kampanja käynnistyy kahden EU-rahoitusta saaneen hankkeen – Helsingin Pasilaan rakennettavan Tripla-rakennushankkeen sekä alle 30-vuotiaille nuorille suunnattuja Ohjaamoja koordinoivan Kohtaamo-hankkeen – esittelyllä.

Ohjaamot tukevat nuorten työllistymistä ja kouluttautumista

Suomessa on arviolta noin 25 000 iältään 20–24-vuotiasta nuorta aikuista työelämän ja koulutuksen ulkopuolella. Nuorten ja nuorten aikuisten kouluttautumisen, työllistymisen ja osallisuuden tukemiseksi on käynnistetty Ohjaamo-palveluja jo 40 paikkakunnalla. Ohjaamojen kehittäminen on osa Nuorisotakuun toteuttamista Suomessa. Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee tätä kehittämistyötä.

Ohjaamo tarjoaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta työhön, koulutukseen ja arjen hallintaan kaikille alle 30-vuotiaille. Ohjaamosta nuori saa ohjausta muun muassa koulutus- ja työelämävalintoihinsa, asunnon etsintään tai raha-asioiden hoitamiseen.  Toiminta perustuu laajaan verkostoyhteistyöhön julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kesken. Nuori voi mennä Ohjaamoon ilman ajanvarausta ja saada tarvitsemiaan palveluja joustavasti yhdestä paikasta. Palvelupaikkojen rinnalla rakennetaan myös verkko-ohjauspalvelua.

”Ohjaamot ovat onnistuneet kehittämään uusia tapoja nuorten työllistymisen tukemiseen. Koulutus ja työ lisäävät osallisuutta yhteiskunnassa ja ehkäisevät syrjäytymistä, minkä vuoksi on tärkeää panostaa Ohjaamon tyyppisiin uusiin ratkaisuihin nuorten ohjauksessa”, kertoo Pasi Savonmäki, Kohtaamo-hankkeen projektipäällikkö.

Ohjaamojen osalta Invest EU -kampanja käynnistyy touko-kesäkuun vaihteessa kuultavissa olevalla radiomainoskampanjalla. 

Energiatehokas Tripla nousee Pasilaan

Tripla on Keski-Pasilan keskukseksi rakennettava kolmen korttelin kokonaisuus, johon sijoittuu kauppakeskus, pysäköintilaitos, toimistoja, asuntoja ja hotelli. Myös uusi Pasilan asema on osa Triplaa. Triplan kokonaislaajuus on 350 000 neliömetriä.

Euroopan investointipankki (EIP) on Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) tuella vauhdittanut syksyllä 2019 avattavan Triplan kauppakeskuksen, Mall of Triplan, rakentamista 130 miljoonan euron rahoituksella.  Mall of Triplassa hyödynnetään monipuolisesti muun muassa uusia kierrätys-, vedenkäsittely- ja jätteenkäsittelyratkaisuja, ja hankkeelle haetaan sen valmistuttua Platina-tason LEED-sertifikaattia. Ympäristönäkökulma on ollut keskeisessä roolissa hankkeen sijoittajille, rahoittajille sekä Helsingin kaupungille.

”Mall of Tripla on tulevaisuuden rakentamista. Kysymyksessä on erittäin ekologinen rakennuskokonaisuus, jonka suunnittelussa ympäristöystävällisyys on ollut etusijalla. Nämä arvot ovat myös EU:lle tärkeitä, joten yhteistyö on sujunut mutkattomasti”, summaa Triplan hankejohtaja Tapio Salo.

Lisätietoja:

Sari Artjoki

Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö

+358 50 5702178

sari.artjoki@ec.europa.eu

Tapio Salo

Triplan hankejohtaja

+358 50 505 2608

tapio.salo@yit.fi

Pasi Savonmäki

Kohtaamo-hankkeen projektipäällikkö

+358 295 020 260

pasi.savonmaki@ely-keskus.fi

 

http://europa.eu/investeu/home_fi

http://tripla.yit.fi/yit_fi/tripla/medialle

http://kohtaamo.info/

Euroopan unionin investoinneista ja Invest EU -kampanjasta

Euroopan unioni tukee hankkeiden käynnistämistä tarjoamalla räätälöityjä avustuksia ja lainajärjestelmiä, älykkäitä luottoja lisäinvestointien käynnistämiseen sekä kohdennettua rahoitusta nykyaikaistamiseen, kehittämiseen ja verkottumiseen. EU:n lukuisten rahoitus- ja investointitoimenpiteiden avulla vahvistetaan kasvua, luodaan työpaikkoja ja houkutellaan pääomaa yksityiseltä sektorilta. EU:n investoinnit parantavat arkeamme monin tavoin: niiden ansiosta saamme esimerkiksi parempaa koulutusta, modernia terveydenhuoltoa, ympäristöystävällisempää energiaa, uutta liikenneinfrastruktuuria ja edistyksellistä teknologiaa. Euroopan komission viestinnän pääosaston helmikuussa 2017 käynnistämän tiedotuskampanjan tavoitteena on tuoda esiin EU:n tuen konkreettisia vaikutuksia projekteihin ja ihmisiin. Voit tutustua EU-investointien hyötyihin lähiympäristössäsi täällä: http://europa.eu/investeu/home_fiInga kommentarer ännu. Bli först.

"Kyllä tässä on otettu aikamoinen digiloikka ihan joka tasolla", totesi eräs ohjaamolainen yhteisessä verkkotapaamisessa. "Viikko sitten en ollut vielä koskaan kuullutkaan tällaisista
Ohjaamoilla on oma roolinsa nuorten tukijana muuttuvilla työmarkkinoilla: kasvokkaisia kohtaamisia, aktivointia, työelämäpohdintoja ja kokonaisvaltaista tukea elämäntilanteeseen
Ensi vuonna, kun Ohjaamo-toimintaa koordinoiva Kohtaamo-hanke täyttää kuusi vuotta, sen tarina onkin jo päättymässä. Näinhän käy kaikille projekteille ennen pitkää, vaikka niihin kuinka
Joulukuussa #onnikoostuupienistäjutuista. Koettua onnellisuutta voi lisätä myös itse. Voi pohtia, mistä asioista on kiitollinen ja kirjata näitä ajatuksia muistiin. Voi auttaa muita, mikä tuo
Tarvitaan kylä, koska uraohjausta ei voi tehdä yksin totesi kanadalainen Roberta Neault IAEVG-konferenssin omassa keynote-puheenvuorossaan. Koko kylällä hän tarkoittaa kaikkia niitä eri tasoja, jotka