Iloinen Itä-Suomen Ohjaamoväki koolla Mikkelissä

Toukokuun alkuviikot tarjosivat ilmojen osalta vielä pakkasia, mutta Itä-Suomen Ohjaamotoimijat torjuivat palelemista lämminhenkisessä kohtaamisessa perinteikkäällä Suomen Nuoriso-opistolla Paukkulassa. Varsinainen ”big day” oli 8.5.2017, jonka jälkeen halukkaat saivat vielä jatkaa yhdessä olemista vierailulla Mikkelin Olkkariin seuraavana aamuna.

Tapahtuman järjestävinä tahoina toimivat Mikkelin Ohjaamo Olkkari sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Ohjaamojen tuki – hanke. Tapaaminen jatkoi perinnettä, joka käynnistyi Kotkan Ohjaamon toimesta kesällä 2016. Osallistujia oli mukana Etelä-Savon alueelta, Pohjois-Karjalasta, Etelä-Karjalasta sekä Kymenlaaksosta.

Tavoitteen mukaisesti paikalla oli laajasti eri ammattikuntien edustajia joiden työskentely tapahtuu Ohjaamossa tai sen yhteydessä. Yhteensä noin 50 hengen tapaamisessa kohtasivat toisensa Ohjaamojen hankehenkilöt ja koordinaattorit, etsivät nuorisotyöntekijät, työvoimapalvelun asiantuntijat, sosiaalityön ammattilaiset sekä ehkäisevä päihdetyö. Mukana olivat myös Kohtaamon ja Tessu-hankkeen edustukset tuomassa keskusteluihin valtakunnan tason näkökulmaa. Valtaosa päivän sisällöistä keskittyi Ohjaamoissa tapahtuvan perustyön kokemusten jakamiseen. 

Monialaisia osaajia oppimassa toisiltaan

Yhteinen toimintakulttuuri tuo tuloksia

Yleisesti ottaen Itä-Suomen Ohjaamoille tuntuisi kuuluvan hyvää. Moni kertoi että toiminnan asiakasvirrat ovat kasvaneet, ja kehittämistyö on tuottanut pysyviä tuloksia yhteisen toimintakulttuurin löytämisen myötä. Työssä on lisäksi löydetty uusia jalkautuvan työn keinoja tavoittaa nuoret sieltä missä he ovat, myös syrjäisimmät seudut huomioiden.

Positiivisia kokemuksia kuultiin myös nuorten osallistamisesta ja sitoutumisesta ryhmiin ja kehittämiseen. Hyvänä koettiin erityisesti nuorten osallistaminen sosiaalisen median kautta käytävän viestinnän toteuttamiseen.

Iltapäivän edetessä keskustelua käytiin erityisesti eri ammattikuntien pienryhmissä ja tuotoksena tehtiin lyhyitä videoituja ”hissipuheita” joiden avulla tiivistettiin oleellinen, usein kevyesti huumorin avulla terästettynä. Tärkeimmistä asioista keskusteltiin yhdessä.

"Ohjaamo ei ole hautomo"

Ohjaamojen käytännön arkeen otettiin ryhmissä kantaa muun muassa niin että ”Ohjaamo ei ole hautomo”. Tällä tarkoitetaan sitä että Ohjaamo ei ehkä ole se paikka jossa tullaan kerta toisensa jälkeen puhumaan läpi samat asiat ilman pääsemistä niiden kanssa eteenpäin. Nuoren tulee toki saada aika ja paikka ajatustensa hautomiselle, mutta Ohjaamon tehtävä on kuitenkin saattaa nuori elämässä eteenpäin.

Kaikkien erityispalveluiden resurssia ei kannata sitoa pitkään asioiden pyörittelyyn, jos on mahdollista kehittää Ohjaamo–kulttuuria nopeasti eteenpäin ohjaavaksi. Ohjaamo voi toki tarjota nuorille pitkän suhteen esimerkiksi osallistavan ryhmätoiminnan kautta, jolloin hautovillekin nuorille löytyy paikka ja tarjontaa osana Ohjaamon kokonaisuutta.

Toimijat kokivat että paljon hyvää on tehty, mutta se meinaa unohtua jatkuvan kehityksen keskellä. Uuden luomisen tahti on välillä niin kova että aktiiviset toimijat väsyvät sekä hankkeissa että kuntien perustoimijoissa. Koska muutos on jatkuvaa, eivät kaikki aina jaksa luottaa siihen että kehitetyt toiminnot kunnolla juurtuvat. Lisäksi henkilökohtaisiin toimenkuviin yhdistyy monesti niin paljon asioita, että uuden kehittämiselle ei aina pysty antamaan niin paljon kuin haluaisi.

Mikäli Ohjaamotoiminnan koordinointivastuu asettuu jatkossa maakuntien tehtäväksi, olisi hyvä jos nyt aktiivisista ja osaavista kehittäjistä lähtisi toimijoita mukaan päätöksentekoon asettumalla ehdolle maakuntavaaleissa. Näin tärkein käytännön kokemus pysyisi mukana Ohjaamo-toiminnan kehittämisessä.

Asioiden ja jatkopolkujen kirjaamiseen suunnitteilla uusi ratkaisu

Tapaamisen ensimmäisen päivän tiukasti asiakeskeinen osuus päättyi Mirja Määtän osuuteen Ohjaamojen kirjausjärjestelmistä ja tutkimuksista.  Tärkeimpinä nostoina tästä voidaan poimia ajatus siitä miten oleellista on että nuoret kokevat tulevansa kuulluksi, erityisesti silloin kun ovat elämäänsä tyytymättömiä. Toinen iso asia on että TYPPI-järjestelmä jäänee pois käytöstä ennen pitkää, jolloin tilalle mahdollisesti tulee Ohjaamo-Enter. Varmaa tietoa ei kuitenkaan ole vielä näistä asioista.

Iltaa kohti edetessä osa tapahtuman osallistujista lähti jo kotimatkalle, mutta iltaa viettämään jääneet saivat mahdollisuuden käydä katsomassa Ohjaamo Olkkarin ”kuhan selviit” – hankkeen nuorten teatteriesityksen Pikku pikisilmä, sekä illanvieton saunan hehkussa.

Teatterissa nuoret onnistuivat huikealla tavalla osoittamaan sen mihin hyvällä asenteella ja yhteishengellä pystytään. Katsojille tarjottiin kokonainen kaunis tarina vaikeasta nuoruudesta ja huoltajuudesta, sekä tieto vielä tärkeämmästä tarinasta jonka nuoret olivat kevään aikana eläneet näytelmää valmistellessa. Ryhmä oli toiminut voimakkaasti sosiaalisen vahvistamisen hengessä, ja kokonaisuus kosketti monella eri tasolla. Valtava kiitos tästä kuuluu koko ryhmälle ja ohjaajille.

Myös Tajua Mut -esittelyssä 

Uuden päivän valjettua pieni jäljelle jäänyt ydinryhmä sai nauttia leppoisasta ja syvällisestä Ohjaamo Olkkarin sekä TajuaMut! – toimintamallin esittelystä. Kiireen tuntu pysyi poissa, vaikka useat paikan ohjaajista kulkivat aulan läpi vain hetkeksi pysähtyen. Nuorten asiat pitävät toimijat liikkeessä, ja hallinnolliset kiemurat kokonaisuuden koordinoinnin moniulotteisen haastavana. Itä-Suomen Ohjaamotapaaminen sai arvoisensa päätöksen aamupäivän aikana, ja todennäköisesti jokainen osallistuja sai mukaansa sellaisia käytännön vinkkejä ja ajattelemista että työ oman Ohjaamon kanssa jäsentyy taas hieman uudella tavalla eteenpäin.

Yhteisten tapaamisten jatkamista pidettiin edelleen hyvin tarpeellisena, ja järjestämisvastuun seuraavaan tapaamiseen nappasi itselle Pohjois-Karjalan Ohjaamo. Todennäköisesti tavataan jo syksyllä J

Mikkelistä uutisoi Heikki Kantonen / Ohjaamojen tuki – hanke, Xamk

Alueellisen tapaamisen materiaalit löytyvät materiaalipankista.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Ohjaamojen tuki -hanke on alkanut 1.6.2015 ja se päättyy 31.5.2017. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Hankkeen loppujulkaisu on luettavissa verkossa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-011-1

 

 

 

 Inga kommentarer ännu. Bli först.

Nuorten monialaisissa palvelupisteissä, Ohjaamoissa, työskentelee valtakunnallisesti noin 100 TE-toimiston asiantuntijaa. Osa heistä kokopäiväisesti ja osa muun työnsä ohessa. Kevään 2020 aikana
Maailma muuttui hetkessä koronapandemian myötä ja toimintoja piti siirtää nopeasti verkkoon. Myös Ohjaamoissa oltiin pakkodigiloikan edessä ja kaivattiin kovasti neuvoja ja vinkkejä ohjauksen
Ohjaamo on tähtiin kirjoitettu menestystarina. Se on merkittävin maamme nuorisotakuun puitteissa aloitettu toiminta. Tuskin alussa osattiin arvata, että ympäri Suomenmaata alkoi nousta ennätysmäärä
Tässä blogikirjoituksessa esittelemme, millaisia monialaisen uraohjauksen periaatteita toimijoilla on suhteessa asiakkaaseen, kollegoihin sekä mitä he odottavat itseltään. Kuvaamme myös lyhyesti
Nuorten tulevaisuuden kannalta tärkeimpiin taitoihin lukeutuvat muun muassa ongelmanratkaisukyky, yhteistyötaidot, empatia ja globaalilukutaito. Missä ja miten tällaisia taitoja voi oppia? Lähtemällä