24.5.2016 Yhtenäinen ohjausajattelu ja monialaisen yhteisen työn mahdollisuudet Jyväskylän Ohjaamossa

Valmentajat: Seija Mäkinen, Marjaana Louhi

Tämä valmennuspäivä oli suunnattu Ohjaamo Jyväskylän toimijoille ja keskijohdolle.
Valmennuksen aluksi käsiteltiin omaa roolia ohjaamotoimijana, yhteistä ohjausajattelua sekä toiminnan taustalla olevia arvoja. Ennakkotehtävänä osallistujat olivat täyttäneet TESSU-monialaisuusmittarin, jonka tuloksia purettiin päivän teemoihin yhdistäen. Keskustelussa havaittiin, että yhteisistä käytänteistä ja pelisäännöistä kaivataan lisää keskustelua.

Asiakasprosessia lähdettiin käsittelemään luovan ryhmäprosessin avulla. Se auttoi tuomaan esille yhteistä ohjauksellista ymmärrystä sekä monialaisen yhteistyön sujuvuutta. Keskeiset havainnot liittyivät Ohjaamon tilakysymyksiin, asiakkaan kohtaamiseen, asiakasprosessin vastuisiin ja käytänteisiin sekä yhteisön merkitykseen yhteisessä työssä.

Kehittämiskohteina esille nousseet teemat koottiin Ohjaamon seuraavien askelten/tavoitteiden huoneentauluksi:

1. Kohtaaminen – ”anna aikaa asiakkaalle”.
2. Jyväskylän Ohjaamossa tilat ovat helposti lähestyttävät, riittävät ja tukevat luottamuksellista asiakastyötä.
3. Ohjaus alkaa ensikohtaamisella ja ohjausprosessi muotoutuu asiakkaan tarpeista.
4. Jyväskylän Ohjaamolle pitää laatia yhdessä yhteiset käytänteet.
5. Yhteisöön ja Ohjaamon tilaan liittyviä tavoitteita, mm. työyhteisön muodostuminen, lisää yhteistä aikaa ja toimintaa tukevan tilan järjestäminen.

Lisäksi tavoitteena on palvelun muotoilun jäsentäminen.

Valmennuksen osallistavat menetelmät lisäsivät Ohjaamon toimijoiden yhteisöllisyyttä. Jatkovalmennukselle todettiin olevan tarvetta, ja tässä valmennuksessa esiin nousseita teemoja haluttiin lähteä työstämään eteenpäin pidempikestoisen valmennuksen kautta.

<< Palaa Ohjaamo Jyväskylän valmennussivulle

 

Valmennuksen dokumentit:

24.5.2016 ohjelma/kutsu (pdf)