TESSU-valmennus ydintiimille

31.1.2017 Ohjaamon tilannekatsaus, Gummeruksen kadulle väistötilojen kautta...

Valmennuksen teemaa muutettiin ja unelmatyöskentelyä päätettiin siirtää tuleville kerroille sen vuoksi, että Ohjaamo ei ollut vielä päässyt uusiin tiloihin. Valmennus käynnistettiin esittelykierroksella, jossa käytiin läpi toimijoiden rooleja Ohjaamossa, sillä mukana oli kaksi aivan uutta työntekijää. Kunnan etsivät nuorisotyöntekijät olivat jääneet pois Ohjaamotoiminnasta, minkä vuoksi toimintaa oltiin nyt viemässä eteenpäin uudenlaisella toimijajoukolla. Esittelykierroksen ohella pohdittiin avoimesti Ohjaamon toimintaa, tulevaisuutta sekä omia tehtäviä Ohjaamossa. Esille nousi myös ajankohtaisia kysymyksiä ja huomioita siitä, että toisten työtä ei välttämättä tunneta tarpeeksi.

Käytiin keskustelua osaamisesta ja asiantuntijuudesta Ohjaamossa. Teemoina olivat mm. työpajatoiminta, ammatillisen koulutuksen reformissa mukana pysyminen, oman työnkuvan muutokset, työsopimusten määräaikaisuus, TE-toimistojen tuleva tilanne, osa-aikaeläköityminen ja projektien vaiheisuus. Lisäksi pohdittiin sitä, mitä Ohjaamotyö oikeastaan edellyttää työntekijän näkökulmasta: vahvaa oman alan osaamista, jonkinasteista konkariutta, joustavuutta ja monipuolisuutta. Kehittämisajatuksena nousi esille palveluverkostokartan tekeminen, esim. työpajoista kaivattiin ihan konkreettista tietoa. Voisiko Ohjaamoon koota ns. työpajaseinän? Näin ohjaamotoimijoidenkin olisi helpompi perehtyä eri työpajoihin ja näin myös asiakkaalle olisi helpompi avata mahdollisia vaihtoehtoja.

Parityöskentely – Tyytyväisyyden kehä

Kysymyksinä: Mistä innostut työssä tällä hetkellä? Mikä herättää epävarmuutta? Mikä ahdistaa? Ydinasiat kerättiin yhteisesti valkotaululla olevaan kehään, jonka yhteydessä asioista keskusteltiin lyhyesti. Työskentely päättyi lyhyeen pohdintaan, mille asioille voi tehdä jotain jo nyt, mille ei ja kenen asioita ne ovat.

Innostavia asioita Ohjaamotoimijan työssä tällä hetkellä mm.

Kehittyvä yhteisöllisyys ja työyhteisön kehittäminen, hyvä porukka, Ohjaamotiimin "usko asiaan", hyvä asiakaspalaute, tavoitteellinen asiakastyö, aito kohtaaminen, yhteiskunnallinen vaikuttavuus; nuorten auttaminen, yhdessä tekeminen...

Mikä herättää epävarmuutta?

Hajanainen tilanne, tilat, jatkuvuus, TE-palveluiden tulevaisuus, oma työtilanne, taiteilu oman organisaation ja Ohjaamon välillä, mitä taustalla tapahtuu? (ministeriöt ym.), toiminnan haavoittuvuus (organisaatioiden välinen yhteistyö-> sitoutuminen), Mikä/kuka on Ohjaamon Koti?

Mikä ahdistaa?

Tilat, jatkuva muutos, epävarmuus, odotukset suhteessa valtaan, odotus tuloksista, taiteilu oman organisaation ja Ohjaamon välillä…

Yhteisöllisyys, luottamus ja siihen liittyen avoimuus ovat kehittyneet ja vahvistuneet Ohjaamotiimissä. Yhdessä työskentely on mennyt eteenpäin, mutta vielä tarvitaan enemmän yhteistä keskusteluaikaa. Seuraavalla valmennuskerralla jatkettaisiin ”Unelmatyöskentelystä todeksi” –teemalla, jolloin keskiössä olisivat tehtäväkuvausten selkiyttäminen sekä pelisäännöt.

 

<< Palaa Ohjaamo Jyväskylän valmennussivulle