Ohjaamo Rovaniemi

TESSU-valmennukset Ohjaamo Rovaniemessä käynnistyivät tammikuussa 2018.

Valmennusprosessi

Ensimmäinen tarvekartoitushaastattelu Rovaniemellä toteutettiin keväällä 2016: tarvekartoitushaastattelun raportti . Valmennusprosessin aloitusta edelsi uusi tilannekatsaus ja valmennuksen suunnittelu TESSU-projektin kanssa 23.11.2017. 

Ohjaamo Rovaniemen valmennusprosessissa ovat olleet Ohjaamon työntekijätiimin lisäksi mukana aktiivisesti myös nuoret, lähiesimiehet, johto sekä verkostoa laajemmin.

Valmennusohjelman tavoitteiden, työtapojen ja osallistujien täsmentäminen, mukana olivat Ohjaamon lähiesimiehet. 

 


Kick-off -tilaisuus, Ohjaamo Rovaniemi 2019 -vision laatiminen
Mukana olivat Ohjaamon asiakastyöntekijät, lähiesimiehet, nuoret ja laaja verkosto.

 

 

Johtamisen ja toimintakulttuurien yhteensovittaminen, mukana esimiehet ja johtajat.

 

 

Ohjaamon palvelut ja palveluntuottajat – työn fokus ja rajat,
valmennuksessa mukana Ohjaamon työntekijät, nuoret ja laajempi verkosto.

 

Asiakasprosessin kuvaaminen,

valmennuksessa mukana Ohjaamon asiakastyöntekijät, lähiesimiehet ja nuoret

 

Jatkotyöskentelyä asiakasprosessin parissa ja huomio käytännön työhön Ohjaamossa: Miten TESSU-valmennuksen aikana luodut työotteet ja arvot näkyvät käytännön työssä? Miten toimimme verkostona asiakkaamme parhaaksi ja mitä voisimme tehdä paremmin?

 

Ohjaamon henkilöstön osaamistarpeiden kuvaukset ja roolitukset

Valmennusprosessin tarkastelu loppuhaastatteluna

 

Ohjaamo-valmennuksen aineistoja kerätään tälle sivulle kevään 2019 aikana.

 

 

Palaa TESSU-valmennukset -sivulle