Monialaisuus muuttuvan työelämän avainsanana

Lonkeroitaan jo varsin laajasti Ohjaamo-kentälle levittänyt URAA! -projekti on tarjonnut uraohjauskoulutusta etenkin monialaisuuden ilosanoma kärkenä. Nuorille ja nopeasti muuttuneille Ohjaamoille on ollut selkeästi havaittavaa tarvetta istua yhteen ja oppia, mitä osaamista henkilöstöstä löytyy. Uraohjauksen näkökulmasta ohjaamolaisten asenneilmaston voisi kuvailla olevan rinnalla kulkevaan life design -ajattelun suuntaista.

URAA! -koulutuspäivien yksi silmiinpistävistä piirteistä on ollut myös jonkinlaisena paineventtiilinä toimiminen paitsi asiakkaiden, myös ohjaamolaisten omien uravalintojen purkamiseen. Sattuman rooli korostuu lähes kaikkien elämäntarinoissa ja se, miten matkan varrelle on sattunut ihmisiä niin ankeuttajien kuin kannustajienkin rooleissa. Elämänkokemukset tuovat osaltaan vertaistukea ja ohjaustaitoa Ohjaamoiden arkityöhön. 

Aikamme hyödyllisiä taitoja, kuten minäpystyvyyttä ja henkistä palautumiskyvykkyyttä, eli resilienssiä korostavat monialaiset ohjausotteet tuovat lisävarmuutta pirstaleiseen ja nopeasti muuttuvaan työelämään. Monialaisen työyhteisön vahvuus löytyy siitä, miten hyvin se tuntee toisensa ja sisäistää Ohjaamo-työskentelyn ydinajatuksen. Vaikkapa TE-asiantuntijan ja lastensuojelutaustan omaavan sosiaalityöntekijän yhteistyö opinto-ohjaajan kuorrutuksella viimeisteltynä, antaa taatusti työkaluja hedelmälliseen uraohjaukseen.            

Ja kaikki saman katon alla – siistiä!

Koulutusterveisin,

Marko Kallionpää

Uraohjaus on Ohjaamossa kaikkien yhteinen asia

Kun ensi kerran tutustuin URAA! – Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa -projektin keskeiseen termiin ”monialainen uraohjaus”, olin hieman helpottunut. Kokemukseni nimittäin on, että kehittämishankkeet joskus sotkeutuvat omaan nokkeluuteensa termejä tai projektin nimeä valitessaan. Hankkeita on paljon ja jotenkin on erottauduttava, joten tuntuu olevan trendikästä esitellä aina uusi termi uuden projektin ympärillä. Monesti tekemällä tehty termi on niin monimutkainen ja abstrakti, että vain projektin toimijat todella ymmärtävät, mitä se tarkoittaa. Olin helpottunut, koska URAA! -projektin monialainen uraohjaus on toista maata.

Monialainen uraohjaus terminä ja kehittämisprojektin aiheena nousee aidoista tarpeista. Ohjausala on muuttumassa yhä pirstaleisemmaksi ja uraohjauksen tarve lukuisissa eri palveluissa on ilmeinen. Nuorten uraohjaus ei enää ole yksinomaan koulumaailman tai opinto-ohjaajien vastuulla. Ohjaamoissa idea URAA! -projektille ja monialaisen uraohjauksen kehittämiselle syntyi jo TESSU -projektin (https://kohtaamo.info/tessu) aikana, jolloin havaittiin, että nuoren uraohjauksen toteuttamistavat vaihtelevat Ohjaamojen arjessa merkittävästi. Tämä on ymmärrettävää, sillä Ohjaamoissa toimii monialaisesti eri ammattikuntien edustajia, jotka toteuttavat uraohjausta kukin omista lähtökohdistaan. Monialaiselle yhteistyölle tyypillistä on kuitenkin yhteisen tekemisen ja jaettujen käsitysten kulttuuri, jonka tulisi ulottua myös uraohjaukseen.

Vaikka monialainen uraohjaus liittyy käsitteenä selkeään ilmiöön, ei välttämättä aina ole selvää, ketä sillä tavoitellaan.  ”Ei tämä uraohjaus ainakaan minua koske”, moni ohjaamotyöntekijä miettii ennen URAA! -koulutusta. Ohjaamo-palveluiden keskeinen tavoite on kuitenkin vahvistaa nuoren polkua kohti työtä ja työelämää, joten uraohjauksella on tärkeä rooli koko Ohjaamon toiminnassa. Pelottavan sanahirviön tuntuisesta käsitteestä tulee helposti lähestyttävämpi, kun sen pilkkoo osiin ja muistaa, että kyse on Ohjaamon ydintoiminnasta: monialainen uraohjaus on 1) yhdessä tekemisen kulttuuria (monialaisuus) yhdistettynä 2) nuoren ohjaamiseen työn, koulutuksen tai muun toiminnan pariin nuoren taitoja ja toimijuutta vahvistaen (uraohjaus). 

URAA! -projektin koulutuksissa rakennetaan tätä yhteistä ymmärrystä uraohjauksen tavoitteista, menetelmistä ja työtavoista Ohjaamoissa. Siltä pohjalta kunkin Ohjaamon omannäköinen monialainen uraohjaus muodostuu ja uraohjauksesta tulee Ohjaamoissa kaikkien yhteinen juttu.

Terveisin,

Taru Lilja

Projektitutkija

Monialaisuus ja uraohjaus ne yhteen sopii

Ohjaamoiden monialainen työtapa kiinnostaa nyt valtakunnallisella tasolla ja jopa ulkomaita myöten. Aloitettuani Ohjaamoiden parissa työskentelyn vuonna 2015, on Ohjaamoiden määrä lähes nelinkertaistunut. Niiden toiminta on kehittynyt ja vahvasti vakiintumassa monialaiseksi ohjauspalveluksi täyttämään aukkoa suomalaisessa ohjausjärjestelmässä. Tutkiessani Ohjaamoiden monialaisen yhteistyön toteutumista ja rakentumista, olen päässyt sukeltamaan syvälle tähän ilmiöön. 

Monialaisuus näkyy Ohjaamoiden rakenteissa ja työtavoissa. Työntekijät tekevät ohjaustyötä toistensa osaamista eri tavoin hyödyntäen, yksin, työparina ja tiiminä. Tutkimukseni perusteella Ohjaamoiden tarjoamissa palveluissa ohjauksen taidot korostuvat. Onnistunut ohjaustilanne on hyvin rakennettu ja vastaa sisällöltään asiakkaan tarpeita. Uraohjauksen taidot tuovat asiakkaalle tavoitteellisuutta, toivoa ja toimijuutta. Ohjaamoissa hienoa onkin se, että eri alojen asiantuntijat ovat mukana tukemassa asiakkaiden oman elämän ja polun rakentumista.

Monialaisen uraohjauksen taidot kuuluvat kaikille Ohjaamoiden työntekijöille ja tämä on huomattu myös Ohjaamoissa. URAA! –projektin koulutuskalenteri on täyttynyt kevään 2019 osalta kouluttaessamme noin 10 Ohjaamon työntekijöitä. Ensi syksylle on hyvin tilaa, joten jos haluat monialaisen uraohjauksen koulutuksen omaan Ohjaamoosi, ota yhteyttä! Sovitaan tapaaminen ja suunnitellaan koulutuspaketti juuri oman Ohjaamosi tarpeisiin. 

 

URAA! –terveisin

Päivi Pukkila

Projektipäällikkö ja väitöskirjatutkija