TESSU2

Monialaisuus innostaa, monialaisuus ahdistaa?

Aurinkoinen Turku toivotti tervetulleeksi monta innokasta ohjaamolaista ja Ohjaamojen parissa työskentelevää Ohjaamopäiville 23.-24.5. Tällä kertaa vuorossa oli uusien ja aloittavien Ohjaamoiden päivät, paikalla oli sekä uusia ohjaamolaisia että vanhoja konkareita. Striimauksen välityksellä pääsi seuraamaan Ohjaamopäivien yleistä ohjelmaa ensimmäisenä päivänä. Loppupäivä koostui työpajoista. Monialaisen yhteistyön työpajassa TESSU-valmentajat vetivät osallistujille toiminnallisen ”minivalmennuksen” ja johdattelivat ohjaamolaiset monialaisen ja -ammatillisen yhteisen työn saloihin.

Työpaja alkoi teoriapläjäyksellä, kun esiteltiin monialaiseen yhteiseen työhön liittyvää tutkimusta. Yhdessä pohdittiin sitä, mitä moniammatillinen ja -alainen yhteinen työ on. Ohjaamoiden työ määritellään monialaiseksi yhteistyöksi, sillä sille on ominaista eri hallinnon- ja tieteenalojen edustajien toimiminen yhdessä – ei pelkästään eri ammattialojen edustajien yhteinen työ (moniammatillisuus). Tämä tuo mukanaan monia kysymyksiä. Mitä monialainen yhteistyö kunkin Ohjaamon kohdalla tarkoittaa? Miksi se on niin tärkeää ja mikä edistäisi monialaisen ja -ammatillisen yhteistyön toteutumista?

Mitä vahvuuksia Ohjaamo-työ vaatii?

Monialaisen yhteistyön maailmaan pureuduttiin tarkemmin kolmen ryhmätehtävän kautta. Ensimmäisessä ryhmässä tutustuttiin omiin ja oman työyhteisön vahvuuksiin vahvuuskorttien kautta ja pohdittiin, mitä toisten vahvuuksia toivoisi itsellään olevan. Sillanrakentaja oli päivän sana, johon kiteytyi ryhmän mielestä monialaisuudessa vaadittavat tärkeimmät taidot. On välttämätöntä olla tiimipelaaja Ohjaamon kaltaisessa työssä. Huumorintaju ja innostus sekä rohkeus nostaa asioita esiin saivat myös kannatusta. Joskus avointa asioista puhumista estää pelko astumisesta toisen varpaille ja tähän toivottiin lisää rohkeutta.

Eräs osallistujista kiteytti hienosti, mistä hänen mielestään sillanrakentamisessa on kyse, ja toi esiin myös verkostoitumisen ja markkinoinnin näkökulman:

Toivoisin, että sisäistettäisiin sitä, että ollaan Ohjaamo yhdessä, eikä pidettäisi omista alueista niin kovaa kiinni. Toisten osaamisen tunteminen on tärkeää. Sillanrakentaminen! Verkostotyö ja markkinointi, saataisiin ihmisten tietoon, että on olemassa tällainen kuin Ohjaamo.”

Kuka hyötyy monialaisesta Ohjaamosta ja miten?

Tätä kysymystä pohdittiin tarinoiden avulla. Työpajan toisessa pisteessä osallistujien oli tarkoitus muodostaa virke, jossa vastattiin kysymyksiin, kuka hyötyy monialaisesta Ohjaamosta ja millä tavalla.

Huomattiin, että asiaan voidaan ottaa monenlaisia näkökulmia: yksi totesi, että nuori hyötyy, koska saa arvostavaa palvelua yhden luukun periaatteella ja tulee kuulluksi, toinen painotti työntekijän näkökulmaa ja sitä, että Ohjaamo keventää peruspalveluiden työntekijän työmäärää. Kolmas huomautti, että tästähän hyötyy koko yhteiskunta.

Lopuksi virkkeet yhdistettiin yhtenäiseksi tarinaksi, Ohjaamo-tarinaksi.

 

 

 

 

 

Luottamus asiantuntijuuteen

Viimeisessä ryhmätyöpisteessä tehtävänä oli pohtia, miten Ohjaamo-työssä rakennetaan luottamusta toisen asiantuntijuuteen, ja mikä puolestaan kertoo syntyneestä luottamuksesta.

Osallistujat olivat hyvin yksimielisiä siitä, että toisen asiantuntijuuteen luottaminen on hyvä juttu, joka kannattaa opetella. Keskeistä luottamuksen syntymisessä on avoimuuden kulttuuri, toisten arvostaminen ja kuuntelu. Kaikki lähtee työkavereihin tutustumisesta ja tärkeää olisi oppia tuntemaan toisensa oikeasti niin, että toisten osaaminen olisi kaikkien tiedossa. Näin voidaan tehdä yhteisohjausta ja kääntyä toisten puoleen. Kaikesta ei tarvitse itse tietää kaikkea. Huomattiin, että arjen sanavalinnat ovat tässä tärkeitä: puhutaan ennemmin ”meidän työstä ja asiakkaista” kuin ”minun asiakkaista”!

 

TESSU-projektin vetämä työpajatyöskentely lopetettiin hauskaan Still-kuva-tehtävään. Jokaisen kolmen ryhmän piti muodostaa Still-kuva eli näytellä liikkumaton kuva monialaisesta yhteistyöstä. Tehtävänä oli muodostaa tilanne, joka kuvasi, kumpaan asenteeseen tämänpäiväinen työskentely monialaisuuden parissa tiivistyy: innostaako monialaisuus vai ahdistaako? Muiden tuli arvata, kummasta oli kyse. Esittäjät myös kertoivat kolmella sanalla Still-kuvastaan:

 

Ryhmä 1 (vasemmalla) teki kuvan tiiviistä yhteistyöstä ja kuvasi sitä näin: tuki, tsemppi ja yhteistyö.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryhmä 2 oli peukut pystyssä ja hymy huulilla. Kuvaan tiivistyi ilo, innostus ja päämäärä.

 

Monialaisuus ahdisti ryhmää 3. He kuvasivat esitystään sanoilla ”Ei todellakaan näin”.

 

Kaikki ryhmät saivat raikuvat aplodit ja kolmas ryhmä esitti vielä lopuksi ekstranumerona Still-kuvansa uudelleen muokattuna teemalla: ”Jos ei todellakaan näin, niin näin”:

Teksti ja kuvat: Taru Lilja

Kommentarer
Inga kommentarer ännu. Bli först.