TESSU2

Positiivista pöhinää Mikkelissä

TESSU viuhahti 8.5.2017 Mikkeliin Itä-Suomen ja Etelä-Savon Ohjaamo-tapaamiseen kuulemaan, mikä meininki näiden alueiden Ohjaamoilla on. Paljon onkin tapahtunut sitten viime näkemän. Ohjaamot kokoontuivat edellisen kerran Kotkassa ja siellä todetuissa haasteissa on päästy hyvässä hengessä eteenpäin. Kehittämistyötä on tehty viimeisen vuoden aikana paljon ihan jokaisessa Ohjaamossa. On jalkautettu toimintaa Ohjaamojen ulkopuolelle, järjestetty paljon erilaisia tapahtumia ja tempauksia, saatu terveydenhoitaja- ja opinto-ohjaajan palveluja vakiintumaan, on huomioitu syrjäseutuja paremmin ja saatu paremmin johtoa sitoutumaan, ja ennen kaikkea edistetty yhteistä toiminta- ja työkulttuuria.

Vaikka tiikerin loikalla on päästy eteenpäin, tehtävää tuntuu riittävän edelleen, totesivat osallistujat yhteen ääneen. Nyt kun toiminnan taustalla olevat hankkeet alkavat päättyä, pinnalle nousevat erityisesti toiminnan vakiinnuttaminen, toiminnan koordinointi ja johtaminen sekä Ohjaamoiden tulevaisuus. Edellyttääkö juurruttaminen ja sitouttaminen pitkäjänteistä strategiatyötä vai Ohjaamon omaa visiota tulevaisuudesta – taitanee edellyttää kumpaakin. Selkeät työnkuvat, resurssit ja roolit auttavat työhön sitoutumisessa ja selventävät työntekijöiden oman työn ja ohjaamotyön suhdetta. Yhdessä määritellyt tavoitteet, toiminnan selkeä priorisointi ja selkeät ajatukset yhteisestä työstä ja pelisäännöistä kantavat eteenpäin arjessa. Lisäksi Ohjaamotyön merkitykselliseksi kokemista lisää taustaorganisaatioiden johdon tuki työlle. Mutta paikalleen ei auta jäädä. Tulevaisuuteen on suunnattava, vaikka monia asia onkin vielä avoin.

Miksi aina kaiken pitää muuttua? Miksi aina samoja asioita pitää selittää uudelleen ja uudelleen? Miksi Ohjaamon lisäarvoa on aina vain todistettava?”, kyseli väki tuskaisena.  Kehittäminen väsyttää välillä, mutta myös työn positiivinen tulos auttaa eteenpäin – kunhan välillä vain muistetaan sen äärelle pysähtyä. Moniammatillinen yhteistyö ei ole aina yksinkertaista ja helppoa. Mikä on minun paikkani ohjaamotyöntekijänä Ohjaamossa? Mikä on tehtäväni? Mitä ohjaamolaisuus tarkoittaa? Ohjaamoissa tulisikin käydä keskusteluja Ohjaamon identiteetistä ja sen syntymisestä sekä oman työn johtamisesta. TESSU-valmennus olisi mainio paikka pohtia yhdessä näitä kysymyksiä.

Myös tila-asiat askarruttavat – missä voin käydä luottamuksellisia ohjauskeskusteluja tai voiko nuoren kanssa mennä keskustelemaan muualle kuin Ohjaamon tiloihin? Tai ovatko Ohjaamon tilat turvallinen ympäristö tehdä työtä mm. sisäilman vuoksi? Tiloista muutto toisiin jarruttaa osin toiminnan kehittämistä etenkin, koska joudutaan tekemään voimakasta markkinointia uudesta paikasta.

Palvelua tarvitsevien asiakkaiden löytäminen myös puhututtaa. Esiin tuotiin maahanmuuttajat ja nuoret aikuiset. TESSU heitti kysymykset, kuinka Ohjaamot ovat huomioineet toiselta asteelta valmistuvat opiskelijat (ammatillinen koulutus ja lukio), ja onko yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ura-ja työelämäpalvelujen kanssa tehty? Valmistuvat opiskelijat tippuvat pois oppilaitosten neuvonta- ja ohjauspalveluista. Erityiset ne nuoret, jotka tarvitsevat vain vähän apua työllistymiseen, olisi suuri asiakasryhmä Ohjaamoille. Olisihan se tavallaan ennaltaehkäisyä, jos mahdollisimman moni nuori saadaan työelämään kiinni mahdollisimman pian. Keskitytäänkö puheessa ja myös toiminnassa liiaksi niihin asiakkaisiin, joilla on suurempia pulmia päästä elämässä eteenpäin? Tosiasiassa tälle joukolle nuoria on paljon muitakin tuettuja palveluja.

Miten saavutetaan yhteinen Ohjaamo-imago? Ohjaamoja syntyy edelleen koko ajan ja ne alkavat näyttäytyä monimuotoisina ja erilaisina. Todettiin, että ei ole olemassa valtiovallan taholta tulevia selviä kriteereitä, joiden täyttyessä Ohjaamo-nimeä tai logoa saa käyttää. On kyllä olemassa tiettyjä suosituksia Ohjaamon toiminnasta, mutta ne eivät estä ketä tahansa käyttämästä Ohjaamo -nimeä. Pelkona on, että toiminta villiintyy ja pahimmassa tapauksessa jossain vaiheessa toiminta Ohjaamo -nimisenä haihtuu. Olisiko jo toiminnan laadun varmistamiseksi synnytettävä Ohjaamoille myös säännöllinen arviointimenettely Ohjaamo -nimen säilyttämiseksi? Hallitus on myöntänyt 5 miljoonaa euroa Ohjaamojen vakiinnuttamiseen, mutta tietoa ei ole, kuinka rahat käytetään. Samoin on vilautettu Ohjaamo-toiminnan kytkemistä lakiin, mutta tämäkin on vasta puheen tasolla.

Kaiken kaikkiaan näyttää hyvin vahvasti siltä, että ohjaamolaiset eivät hevin periksi anna.
Tuopa tulevaisuus mitä tahansa, toiminta jatkuu muodossa tai toisessa. Toivottavasti kuitenkin elinvoimaisena, kaikkien tuntemana Ohjaamo-brändinä.

 

Kirjoittajat: Anne Leppänen, Mervi Pasanen ja Auli Sesay / TESSU - Tehdään yhdessä ohjausta -projekti

Kommentarer
Inga kommentarer ännu. Bli först.