TESSU, OSMO, URAA! ja ONNI yhteistyö

TESSU sparraa yhteistyöstä yhteiseen työhön

Ohjaamossa työskentelee monia ammattilaisia erilaisin taustoin. Monialaisen yhteistyön kehittäminen vaatii yhteistä aikaa, keskustelua ja toimintatapojen työstämistä. TESSU- projekti on Ohjaamoja varten. Se tarjoaa räätälöityjä valmennuksia ja konsultaatiotukea Ohjaamon työntekijöille ja heidän taustaorganisaatioidensa johdon edustajille.

Valmennuksissa Ohjaamo-tiimi saa työvälineitä yhdessä tekemiseen ja yhteisen työn kehittämiseen. TESSU-valmennukset suunnitellaan yhdessä Ohjaamon kanssa ja valmennuksia toteutetaan myös ruotsin kielellä. Katso esittelyanimaatio!

TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta -projektin (ESR 2015-2018) toteuttavat JAMK ja HAMK ammatilliset opettajakorkeakoulut sekä Åbo Akademi. Lue lisää projektista.


OSMO - Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin –projekti

Tarvitseeko Ohjaamonne vahvistusta monikulttuuriseen ohjaukseen?
Yhteistyökumppanimme OSMO-projekti kehittää Ohjaamojen henkilöstön ja heidän taustaorganisaatioidensa monikulttuurista osaamista tarve- ja asiakaslähtöisesti.

OSMO oli vetämässä Monikulttuurisen ohjauksen työpajaa Ohjaamo-risteilyllä 4.10.2017 tästä pääset tutustumaan työpajan antiin.

Tutustu OSMO-projektiin täällä!

Uraohjausosaamisen koulutusta ja palvelumalleja Ohjaamoille – URAA! -projekti

URAA! – Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa –projekti (ESR) vahvistaa Ohjaamoissa työskentelevien asiantuntijoiden monialaista uraohjausosaamista. Tämä tarkoittaa eri hallinnonalojen yhdyspinnoilla työskentelyä ja yhdessä tekemistä Ohjaamon asiakkaiden elinaikaisen ja pitkäjänteisen urasuunnittelutaitojen kehittymiseksi.

Projekti toteuttaa uraohjausosaamisen monialaisia koulutuksia, jotka ovat avoimia kaikille Ohjaamoissa työskenteleville sekä Ohjaamojen verkostojen edustajille. Lisäksi projektissa mallinnetaan Ohjaamojen uraohjauskäytänteitä ja uraohjauksen palvelumalleja. Lisää URAA! - projektistä täältä

Ohjaamojen ONNI

Onni-hankkeen tavoite on luoda valtakunnallinen malli ja suositus Ohjaamoiden psykososiaaliselle tuelle ja levittää vahvuuksiin keskittyvää työotetta Ohjaamoissa. Malli sisältää sekä Ohjaamoiden omaa toimintaa että yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Uskomme, että jo matalan kynnyksen tukitoimilla voidaan saada paljon aikaiseksi ja auttaa nuoria aikuisia eteenpäin kohti koulutusta ja työtä. ONNIsta lisää täältä