Tietoa Kohtaamosta

Kohtaamo on nuorten matalan kynnyksen ohjauspalvelujen (Ohjaamo) ja verkko-ohjauksen kehittämisen valtakunnallinen koordinaatiohanke. Sen tavoitteena on edistää nuorten työllistymistä ja ehkäistä syrjäytymistä. Hanke toteutetaan useiden hallinnonalojen, elikeinoelämän, työelämän ja kolmannen sektorin yhteistyönä. Kohtaamo on osa nuorisotakuun toimeenpanoa ja se saa rahoitusta Euroopan yhteisön sosiaalirahastosta (ESR) hankekaudella 2014-2020.

Kohtaamo viestii erilaisissa kanavissa, joten muistathan seurata meitä!

Kohtaamo.info

Kohtaamo-hankkeen verkkosivu kokoaa yhteen ajankohtaiset asiat ja tulevat tapahtumat.

Ohjaamot voivat pyytää materiaalipankkiin tunnukset Seija Sundqvistilta.

Ohjaamot.fi

Ohjaamot.fi -sivusto on kaikkien Ohjaamojen yhteinen valtakunnallinen sivusto. Sivuilta löydät kaikkien Suomen Ohjaamojen tiedot.
Ohjaamokohtaiset tunnukset voi tilata Kohtaamosta Outi Pantsarilta.

Facebook

Kohtaamo – @kohtaamoesr on Kohtaamon oma sivu.

Ohjaamoheimo – on Ohjaamoissa työskentelevien oma suljettu ryhmä. Ryhmän ylläpitäjinä toimivat Ohjaamojen projektipäälliköt. 

Ohjaamot puhuvat! – Julkinen ryhmä kaikille toiminnasta kiinnostuneille

Instagram

Kohtaamo
Ohjaamot - valtakunnallinen tili, joka kokoaa Ohjaamoja yhteen
Ohjaamojen omat tilit

Twitter

@Kohtaamo_esr

Youtube

Kohtaamo
Ohjaamojen omat tilit

Flickr

Kohtaamo

WhatsApp

Kohtaamolaiset tavoittaa myös WhatsAppin kautta

Periscope

Kohtaamo_esr

Ohjaamojen kyselytuokio

Kyselytuokiot ovat kerran kuussa järjestettäviä verkkotapaamisia Ohjaamoissa työskenteleville.
Koonteja aiemmista tuokioista löydät Kohtaamon Periscopesta ja Twitteristä.

Ohjaamojen päällikköpäivät

Kohtaamo kutsuu Ohjaamojen päälliköt ja koordinaattorit koolle neljä kertaa vuodessa.
Kohtaamo.infon materiaalipankista löytyy aineistoa pidetyistä päivistä.

Ohjaamopäivät

Striimauksia menneistä Ohjaamo-päivistä löydät Kohtaamon tililtä Youtubessa.

II Ohjaamopäivät 24.3.15 ap

II Ohjaamopäivät 24.3.15 ip

III Ohjaamopäivät 23.9.15

IV Ohjaamopäivät 16.3.16 ap

IV Ohjaamopäivät 16.3.16 ip

IV Ohjaamopäivät 17.3.16 ap                                    

IV Ohjaamopäivät 17.3.16 ip

V Ohjaamopäivät 3.-4.11.2016

VI Ohjaamopäivä 16.5.17

VII Ohjaamopäivä 3.10.17

VIII Ohjaamopäivä 23.5.18

Ohjaamojen parhaat käytänteet 16.6.2018