TESSU2

TESSU 2 -projektin materiaalia ja julkaisuja 

Ohjaamojen valmennuksiin, monialaisen yhteistyöosaamisen kehittämiseen sekä Ohjaamon osaamisen määritelmiin liittyvää aineistoa kootaan tälle sivulle projektin edetessä. 

 

Aiempiin TESSU-materiaaleihin voit tutustua TESSU 2015-2019 -sivuilla