Kohtaamossa tehtävä tutkimus tukee Ohjaamojen ja verkko-ohjauksen kehittämistä sekä tutkitun tiedon välittymistä nuorille aikuisille, palveluja tuottaville sekä päätöksentekijöille. Ohjaamoilta kerätään säännöllisesti tietoa muun muassa palvelun käytöstä, saatavista palveluista ja työntekijäresursseista. Keruu perustuu vuonna 2016 laajassa yhteistyössä suunniteltuun arviointikehikkoon. Ohjaamojen tiedonkeruusuunnitelma on päivitetty vuonna 2020 ja se löytyy tästä. Ohjaamojen toivotaan edelleen keräävän omaan käyttöönsä tilastoa myös nuorten siirtymistä (Excel siirtymien keräämiseen).

Ohjaamoja koskeva tutkimus sisältää prosessi- ja tulosarviointia. Siinä seurataan palvelujen kehittämistä, kattavuutta ja käyttöä, sekä analysoidaan nuorten aikuisten sekä sidosryhmien palautetta palvelusta. Palvelun käyttötilastoja ja saatavia palveluja koskevia tilastoja löytyy vuodelta 2019.

Syksyllä 2017 julkaistu Uutta auringon alla -kirja tarkastelee monipuolisesti Ohjaamo-toimintaa. Englanninkielinen kirja One-Stop Guidance Centers - Ready to offer services for the young on syntynyt tämän pohjalta. 

Tutkija tukee myös Ohjaamoihin ja verkkopalveluun liittyvää moninaista tutkimustoimintaa, josta osa toteutetaan ostopalveluna, osa akateemisina tutkimuksina tai selvityksinä ja opinnäytteinä. Lue lisää erilaisista tutkimuksista klikkaamalla oikealla olevia sivulinkkejä.