Kohtaamossa tehtävä tutkimus tukee Ohjaamojen ja verkko-ohjauksen kehittämistä sekä tutkitun tiedon välittymistä nuorille aikuisille, toimijoille sekä päätöksentekijöille. Ohjaamoilta kerätään säännöllisesti tietoa muun muassa palvelun käytöstä, saatavista palveluista, työntekijäresursseista ja nuorten siirtymistä (tässä Excel siirtymien keräämiseen). Keruu perustuu vuonna 2016 yhteistyössä suunniteltuun ja tarvittaessa päivitettävään Ohjaamojen arviointityökaluun

Ohjaamoja koskeva tutkimus sisältää prosessi- ja tulosarviointia. Siinä seurataan palvelujen kehittämistä, kattavuutta ja käyttöä, analysoidaan nuorten aikuisten sekä sidosryhmien palautetta palvelusta sekä toiminnan tuloksia: nuorten siirtymiä ja kehittyviä toimintamalleja. Palvelun käyttötilastoja ja saatavia palveluja koskevia tilastoja löytyy vuodelta 2019.

Syksyllä 2017 julkaistu Uutta auringon alla -kirja tarkastelee monipuolisesti Ohjaamo-toimintaa. Englanninkielinen kirja One-Stop Guidance Centers - Ready to offer services for the young on syntynyt tämän pohjalta. 

Tutkija tukee myös Ohjaamoihin ja verkkopalveluun liittyvää moninaista tutkimustoimintaa, josta osa toteutetaan ostopalveluna, osa akateemisina tutkimuksina tai selvityksinä ja opinnäytteinä. Lue lisää erilaisista tutkimuksista klikkaamalla oikealla olevia sivulinkkejä.