Tutkimus

Tutkimus tukee Ohjaamojen tiedontuotantoa, kehittämistä ja arviointia eri näkökulmista.

Ohjaamoilta kerätään säännöllisesti tietoa muun muassa saatavista palveluista, työntekijäresursseista, palvelun käytöstä, ja nuorten siirtymistä. Myös nuorilta pyydetään säännöllisesti palautetta.

Ohjaamoista kerättävää tietoa voi hyödyntää alueilla toiminnasta viestimiseen sekä toimintamallin juurruttamiseen. Sitä käytetään hyväksi myös valtakunnallisessa tiedottamisessa ja vaikuttamistyössä, esimerkiksi Ohjaamojen ohjausryhmässä sekä nuorisotakuun johtoryhmän välitilinpäätöksessä.

Tutkijana Kohtaamossa toimii Mirja Määttä. Ohessa Mirjan esitys Ohjaamot tutkimuksen näkökulmasta.

Tietojenkeruu perustuu yhdessä Ohjaamojen kanssa suunniteltuun arviointityökaluun.

Lisäksi Kohtaamolla on mahdollisuus hankkia Ohjaamoja ja verkko-ohjauspalvelua tukevia selvitys- ja tutkimuskokonaisuuksia. Ne ovat koskeneet esimerkiksi nuorten työllistämistä koskevia toimintamalleja
Kehittyvät nuorten työllistämisen keinot Ohjaamoissa sekä taloudellisen seurannan perusteita Ohjaamo-toiminnan taloudellisten vaikutusten arviointia.

Syksyllä 2017 julkaistu Uutta auringon alla -kirja tarkastelee monipuolisesti Ohjaamo-toimintaa. Kirjasta on tehty myös englanninkielinen versio One-Stop Gudance Center (Ohjaamo).

Tutkimustietoa päivitetään Kohtaamo.info/tutkimus -sivuille.