Uraohjausosaamisen koulutusta ja palvelumalleja Ohjaamoille – URAA! -projekti

URAA! – Uraohjausosaamisen kehittäminen Ohjaamoissa –projekti (ESR) vahvistaa Ohjaamoissa työskentelevien asiantuntijoiden monialaista uraohjausosaamista. Tämä tarkoittaa eri hallinnonalojen yhdyspinnoilla työskentelyä ja yhdessä tekemistä Ohjaamon asiakkaiden elinaikaisen ja pitkäjänteisen urasuunnittelutaitojen kehittymiseksi.

Projekti toteuttaa uraohjausosaamisen monialaisia koulutuksia, jotka ovat avoimia kaikille Ohjaamoissa työskenteleville sekä Ohjaamojen verkostojen edustajille. Lisäksi projektissa mallinnetaan Ohjaamojen uraohjauskäytänteitä ja uraohjauksen palvelumalleja.

Toteuttajat

Projektin toteuttavat HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Projekti tekee yhteistyötä KOHTAAMO-hankkeen, TESSU- ja OSMO-projektien (ESR) sekä valtakunnallisen Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin kanssa.

Ota yhteyttä ja tiedustele projektista ja koulutuksesta lisää!

 

 

URAA!-hanke somessa:

    

   

Ota yhteyttä:

Projektipäällikkö Päivi Pukkila
paivi.pukkila@hamk.fi, puh. 050 5745253

 

 

 

 

Tulossa: URAA!-blogi