Uutiset Uutiset

Ohjaustaverkossa.fi tarjoaa mahdollisuutta tietoturvalliseen ohjaukseen

Ohjaustaverkossa.fi- palvelulle on poikkeusolojen myötä syntynyt nopean laajentamisen tarve, jota ei osattu ennakoida, kun pilottikäyttö viime vuonna aloitettiin. Koekäytössä on ollut mukana ohjaajia viidestä Ohjaamosta, TE-asiakaspalvelukeskuksesta sekä Nuorisoasuntoliitto ry:stä. Palvelua laajennetaan julkisia neuvonta- ja ohjauspalveluja tarjoaville tahoille kuten TE-toimistoihin, oppilaitoksiin, kaupunkeihin ja kolmannen sektorin toimijoille.

Sopimukset käyttäjäorganisaatioiden kanssa

Ohjaamojen päällikköpäivässä 25.3. esiteltiin asianajotoimisto Bird&Birdin tekemä oikeudellinen selvitys, jossa määriteltiin millä sopimusmenettelyillä Kohtaamo-hankkeessa tuotettu palvelu saadaan Ohjaamojen käyttöön. Ehdotuksen mukaan käyttö edellyttää palvelu- ja tietojenkäsittelysopimusta, jonka Keski-Suomen ELY-keskus (Kohtaamo) tulee tekemään jokaisen käyttäjäorganisaation kanssa. Ohjaamoissa nämä taustaorganisaatiot ovat mm. velvollisia huolehtimaan säädösten mukaisesta rekisterin pitämisestä. Ohjaamo ei ole organisaatio, jonka kanssa tällainen sopimus voitaisiin tehdä, joten se tehdään jokaisen käyttäjäorganisaation kanssa erikseen (TE-toimistot, kunnat, kaupungit, yhdistykset jne.)

On oletettavissa, että poikkeusolojen jatkuessa tarve verkko-ohjausvälineelle kasvaa, joten työ- ja elinkeinoministeriön kanssa on alettu suunnitella lisäresursseja asian vauhdittamiseksi. Seuraava vaihe on saada sopimuspohjat kuntoon, jonka jälkeen Ohjaamo-työntekijät voivat saada välineen käyttöön henkilökohtaisilla tunnuksilla. Tässä vaiheessa on vaikea arvioida mistä lisäresursseja saadaan ja kuinka nopeasti tietojenkäsittelysopimukset saadaan näissä oloissa tehtyä, mutta yhteistyössä keskeisiä tahoja ovat ainakin Ohjaamojen koordinaattorit.  

Ohjaamoissa verkko-ohjauksen tarve kasvaa

Ohjaamotyöntekijöiden kannalta palvelun tarjoaa mahdollisuuden eräänlaiseen virtuaaliseen työtilaan (ohjaustila), jonka ohjaaja perustaa ja jossa keskustelua voidaan käydä tietoturvallisesti. Suojatun yhteyden edellytyksenä on sekä ohjaajan että nuoren vahva tunnistautuminen (suomi.fi). Tila mahdollistaa luottamukselliset keskustelut ja mm. oman tilanteen kartoitukset, erilaiset testit ja tehtävät sekä niiden tuloksista keskustelun. Ohjaustila perustetaan tässä vaiheessa ohjaajan toimesta sopien siitä esimerkiksi puhelimessa tai sähköpostissa.

Ohjaamojen työntekijöiden tarvetta verkko-ohjausvälineen käyttöön tullaan lähiaikoina tiedustelemaan Ohjaamoilta tarkemmin, kun sopimusasioissa edetään.

Lisätietoja:

Ville Rötkö, verkkopalvelusuunnittelija, Kohtaamo-hanke ville.rotko@ely-keskus.fiEi kommentteja. Ole ensimmäinen.

Blogit Blogit

Pieksämäen Ohjaamo Pientare on muuttanut uusiin tiloihin aivan kaupunkikeskustaan Kelan naapuriin. Uudistuksen myötä Ohjaamo, etsivä nuorisotyö ja nuorten työpaja toimivat nyt verkoston kanssa
Ohjaamotalon aktivointipäivät on asiakaslähtöinen palvelu, jossa pitkään työttömänä olleet nuoret tavoitetaan ja saadaan aktivoitua tehokkaasti.
Uusiin tehtäviin siirtyessä on luontevaa katsoa taaksepäin ja miettiä mihin on tultu. Kaikkea Kohtaamossa lähes kuuden vuoden aikana oppimaani on mahdoton listata, mutta yritän tähän listata
Lienee selvää, että Ohjaamojen verkosto tarvitsee koordinaatiota. Mutta missä ja miten -kysymykset odottavat vastausta.
Kohtaaminen verkossa on oikeastaan ihme.

Kohtaamo somessa Kohtaamo somessa