Valmennus 1, Ohjaamo Forssa

Nuori asiakkaana: Motivoiva ja arvostava haastattelu

Ohjaamo Forssan ensimmäisessä TESSU-valmennuksessa sisältöinä olivat yhteisen kehittämiskohteen valitseminen sekä arvostava haastattelu ohjausmenetelmänä. Valmennuksessa harjoiteltiin asiakkaan kohtaamista ja ohjausta arvostavan haastattelun menetelmää hyödyntäen. Ratkaisukeskeinen työtapa nähtiin toimivaksi erityisesti vaikeasti motivoituvien nuorten ohjaamiseen. Ohjaamotiimi tarkasteli yhdessä keskustellen myös ohjaajan roolikarttaa sekä auttamisen vaiheita (Carkhuff). Omia rooleja ja orientaatiota asiakastyössä pohdittiin erityisesti yhteisen työn tavoitteen kannalta.

Valmennuspäivän tavoitteena oli myös löytää yhteinen kehittämiskohde ja käynnistää työskentely sen parissa. Ohjaamon yhteiseksi monialaisen yhteistyön kannalta merkitykselliseksi visioksi valittiin Reteaming-prosessimallia hyödyntäen: ”Tykätty, osaava Ohjaamo”. Tätä konkretisoitiin tavoitteeksi: ”Tunnettuus ja vetovoima nuorten keskuudessa on erinomainen”. Tämän tavoitteen saavuttamista tarkasteltiin jo tapahtuneen edistyksen, seuraavien edistyksen portaiden ja tavoitteen hyötyjen näkökulmasta. Kehittämistyön parissa jatkettaisiin tulevissa valmennuspäivissä ja kehittämisposteri pidettäisiin esillä Ohjaamossa. Valmennuspäivän ilmapiiri oli tavoiteorientoitunut ja innostunut. Reteaming-työskentelyn koettiin edistävän yhteistä työtä. 

<< Palaa Ohjaamo Forssan sivulle