3.3.2017 konsultaatio 7: Ohjaamo Vantaa vuonna 2018

Konsultaatiossa tutkittiin Ohjaamo Vantaan tulevaisuuden näkymiä vuonna 2018. Tavoitteena oli selvittää tuoda esiin Ohjaamon tulevaisuutta hankekauden päättymisen jälkeen koko Ohjaamon, asiakkaiden ja työntekijöiden näkökulmasta.

Tulevaisuutta tarkasteltiin tulevaisuustaulukko-menetelmällä. Osallistujilta koottiin fläpeille ideariihi-menetelmällä asioita kustakin sektorista (Ohjaamo Vantaa, asiakkaat ja työntekijät). Tämän jälkeen jokainen osallistuja sai pisteyttää kertyneitä asioita 3 pistettä / fläppi sen mukaan, minkä kokivat tärkeiksi. Yhteistä käsittelyä varten kirjattiin yhteen kustakin sektorista kuusi eniten ääniä saanutta asiaa. Tämän jälkeen osallistujat valitsivat kustakin sektorista toivotun, uhkaavan ja todennäköisen tulevaisuuden, jotka käytiin ryhmittäin läpi ja merkittiin taulukkoon koodein (+ = toivottu, - = uhkaava, 0 = todennäköinen). (kuva taulukosta saatavissa myöhemmin)

Huolenaiheita tulevaisuuteen liittyen ovat esim.

 • Resurssien pieneneminen

 • Omakielinen palvelu maahanmuuttajille

 • Työnjakojen uudelleenorganisointi

 • Työntekijöiden osaamisen arvostaminen voimavarana ja resurssina

 • Katoaako Ohjaamon kärkiteema (työllistyminen)?

Toiveita tulevaisuuden suhteen:

 • Toivotaan vahvasti jatkumoa nykyiselle Ohjaamolle

 • Oma osaaminen tulee tuoda selvästi esiin ja kirkastaa työ kaikille

 • Ohjaamon hyvä toiminta tulisi näkyä ulospäin

 • Ohjaamon toiminta koettaisiin tärkeäksi

 • Tiedon siirtäminen projektin loppumisen jälkeen: miten toiminta mallinnetaan?

 • Juurtuminen on tavoitteena ja mahdollista

Yhteistyön tekeminen nyt ja tulevaisuudessa:

 • Sisäisessä viestinnässä on hyvä säilyttää positiivisuus ja toiveikkuus, kuitenkin realistisella otteella

 • Oli hyvä kuulla muiden ajatuksia tulevaisuudesta, sillä siitä ei ole vielä puhuttu

 • Milloin tehdään tarkempi suunnittelu jatkon suhteen?

 

 

<< Palaa Ohjaamo Vantaan valmennusprosessiin